Przetarg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej 13 – Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości,
Działania 13.1 – Wytrzymałe MŚP,
Tytuł realizowanego projektu:
„Zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w firmie LECHPAK Rafał Lech”

LECHPAK Rafał Lech
Wilamowo 9
14-330 Wilamowo

 

Załączniki do przetargu

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Rozstrzygnięcie w zakresie Zapytania Ofertowego 1/10/2022 z dnia 5.10.2022r.

Na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 ważna oferta od ZEMAT TG Sp. z o.o., ul. Brukowa 26, 91-341 Łódź. Wyboru dokonano na podstawie oceny punktowej.

Wybrano ofertę ZEMAT TG Sp. z o.o., która otrzymała 100 punktów.