Jak przechowywać opakowania kartonowe?

Jak przechowywać opakowania kartonowe?

Aby opakowania kartonowe nie uległy zniszczeniu i się nie zmarnowały, należy je odpowiednio przechowywać zarówno przed ich użyciem do celów transportu albo przesyłek, jak i podczas przewozu znajdującego się w nim towaru.

Przechowywanie w magazynie

Opakowania kartonowe muszą być przed wykorzystaniem ich w celach przesyłu towarów magazynowane w pomieszczeniach, w których panuje dobra wentylacja. Temperatura powietrza w takich wnętrzach powinna się mieścić w granicach 5-30°C. Między innymi ze względu na to, że przy niskich temperaturach karton wilgotnieje i wiotczeje. To właśnie z tego powodu w pomieszczeniu, w którym są magazynowane opakowania kartonowe, wilgotność musi się mieścić w przedziale 30-70%. Nie można też dopuszczać do zbyt dużych skoków temperatur w tego typu przestrzeniach.

Karton nie może być też składowany na podłodze. O ile ma nie ulegać zabrudzeniom, a jego suchy stan ma być zabezpieczony, powinien być magazynowany na podestach i paletach. Jeśli chcemy, by opakowania tekturowe wyglądały estetycznie, nie ulegały przybrudzeniom bądź nie porobiły się w nich dziury, to muszą być one składowane w pomieszczeniu czystym i powinno się przy nich ostrożnie obchodzić z ostrymi elementami.

Przechowywanie podczas transportu

Zwłaszcza podczas transportu karton nie może być narażony na takie warunki pogodowe jak deszcz czy śnieg. W tym celu można go dodatkowo owinąć folią stretch. Karton nie powinien być też wystawiony na bezpośrednie działanie słońca. W trakcie transportu kartony trzeba przewozić zgodnie z pewną zasadą cięższe na dole, a lżejsze na górze. To dlatego, że kiedy lżejsze kartony znajdują się pod cięższymi, mogą się w nich porobić wgniecenia, a nawet może ulec zniszczeniu przechowywany w nich towar.

Kiedy karton zostanie już dostarczony na miejsce wraz ze znajdującym się w nim towarem, nie należy od razu wyjmować z niego wszystkich produktów, a potem wyrzucać opakowania. Warto zachować karton razem ze znajdującymi się na nim oznaczeniami do momentu pozbycia się z niego całości towaru. Pomoże to w łatwiejszej identyfikacji ładunku.